Taloyhtiön konkurssi - Riski joka voi realisoitua | Iljan Isännöintikeskus Hyppää pääsisältöön

Vaikkakin harvinaista, hyvin mahdollista - taloyhtiö voi ajautua konkursiin ja siitä on huumori sen jälkeen kaukana. Taloyhtiö, ts. asunto-osakeyhtiö, on osakeyhtiö siinä missä mikä tahansa muukin ja sitä kautta altis konkurssille. Taloyhtiön etu ja vahvuus on toki siinä, että omistus ja sitä kautta maksukyky on yleensä hyvin hajautettu asujien kesken turvallisesti.

Riskitekijöitäkin kuitenkin on, joten varsinkin vaikeina aikoina taloyhtiön ja varsinkin taloyhtiön hallituksen on ehdottoman tärkeää olla tietoisia taloyhtiön taloudellisesta tilasta. Tässä kohtaa osaava isännöintitoimisto on apuna.

Taloyhtiön taloudellinen terveys on olennaisen tärkeää sen asukkaiden ja omistajien hyvinvoinnille sekä kiinteistön ylläpidon laadulle. Konkurssi on tuhoisa tilanne, joka vaikuttaa kaikkiin taloyhtiön jäseniin. Tässä blogitekstissä tarkastelemme joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joilla taloyhtiö voi välttää konkurssin ja varmistaa taloudellisen vakauden.

Realistinen budjetointi ja kustannustietoisuus

Ensimmäinen askel taloyhtiön taloudellisen vakauden varmistamisessa on realistisen talousarvion, eli tilikauden budjetin luominen. Budjetissa tulee ottaa huomioon kaikki kiinteistön ylläpitoon ja yhteisiin kustannuksiin liittyvät menot, kuten kiinteistönhuolto, vakuutukset, energiakustannukset ja varaukset tulevia korjauksia varten. Lisäksi budjetissa on oltava riittävästi liikkumavaraa yllättävien kulujen varalta.

Palveleva Isännöintitoimisto auttaa taloyhtiötä laatimaan realistisen talousarvion sekä seuraa riittävän säännöllisesti talousarvion toteutumista. Tarvittaessa tilanteeseen puututaan ennakoidusti. Etulyöntiasemassa ovat isännöintitoimistot, jotka hoitavat asiakastaloyhtiöidensä kirjanpidon, sillä reagointi on aina omissa käsissä ja riittävän nopeaa.

Järkevää velkaantumista

Velka yleensä on tarpeen suurten hankkeiden rahoittamiseksi, taloyhtiön on oltava varovainen velkaantumisen suhteen. Liian suuri velkataakka voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin ja lisätä rahoituspaineita. Velkaa tulee hallita huolellisesti ja varmistaa sen hallittu takaisinmaksu - siksi ammattitaitoinen isännöitsijä ja vastuukirjanpitäjä ovat erittäin tärkeässä asemassa, auttamalla suunnittelemaan järkevä velanotto.

Säännölliset tarkastukset ja huolto

Kiinteistön kunnon ylläpitäminen on olennainen osa taloyhtiön pitkäaikaista vakautta. Säännölliset kuntotarkastukset ja huoltotoimenpiteet voivat auttaa tunnistamaan ongelmat varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ja kalliimpia korjauksia. Tämä auttaa pitämään ylläpitokustannukset hallinnassa ja estää äkilliset budjettivajeet.

Sähköiset ja yhteiskäyttöiset ohjelmistot auttavat isännöitsijää ja taloyhtiön vastuukirjanpitäjää huolehtimaan, että rakennusten kuntotarkastukset tehdään ajoissa ja budjetissa on varauduttu korjaustoimenpiteiden kustannuksiin. Yllättävät ja suuret korjausurakat, joihin ei olla varauduttu, ovat yksi suurimmista taloyhtiön budjetin kaatajista.

Asukasviestintä

Isännöitsijän, hallituksen ja asukkaiden välinen avoin viestintä on elintärkeää taloyhtiön vakauden ylläpitämisessä. Asukkaiden tulisi olla tietoisia taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisista suunnitelmista.

Hyvä yhteydenpito auttaa asukkaita varautumaan tulevaan. On helpompaa viestiä vaikeistakin asioista etukäteen, kuin keskellä myrskyä.


Konkurssiin johtavia riskejä

  • Liian suuri ja kasvava korjausvelka. Rakenteilla on oma käyttöikänsä ja yliajalla elävät rakenteet eivät varsinaisesti edesauta tilannetta. Rikkoutuneen rakenteen korjaaminen on aina kalliimpaa kuin sen ennakoitu saneeraus. Huonolla tuurilla samaan aikaan korjataan useampia isoja rakenteita.
  • Liikaa tyhjiä liikehuoneistoja. Liikehuoneistot ovat hyvä vuokratulon lähde, mutta taantuva taloustilanne ajaa yrityksiä ahdinkoon. Taloyhtiöllä on hyvä olla varasuunnitelma tyhjien liikehuoneistojen suhteen.
  • Huono kassatilanne. Mikäli taloyhtiöllä ei ole taloudellista puskuria, pienikin korjaustarve ja kustannusten nousu aiheuttaa suuria heilahduksia taloyhtiön kassaan.

Hyvä isännöitsijä ja taloyhtiön kirjanpitäjä varmistavat, että taloyhtiö on riittävän vakavarainen ja tulevaisuutta on ajateltu seuraavaa vastiketta pidemmälle.