Projektinhallintapalkkio - Mistä se muodostuu? | Iljan Isännöintikeskus Hyppää pääsisältöön

Lähes jokaisella isännöitsijällä on tuote- tai palveluvalikoimassaan jonkinlainen projektin tai urakan valvontaan liittyvä palkkio. Meillä se kulkee nimellä projektinhallintapalkkio. Hinnoittelu saattaa olla varsin villiä ja standardisoimatonta, vailla perusteita mistä hinta muodostuu. Meillä hinta muodostuu aina erillisen tarjouksen perusteella, sillä se on ainoa järkevä tapa hinnoitella projektin tai urakan valvonta. Helppo tapa olisi hinnoitella kiinteä %-osuus urakan hinnasta, mutta se on varsin epätarkka ja epätasa-arvoinen tapa hinnoitella projektin valvonta.

Kyseinen hinnoittelu ei ota huomioon esimerkiksi projektin vaativuutta ja varsinkin pienemmät ja helpommat korjaushankkeet eivät vaadi isännöitsijältä valtavaa panostusta, toisin kuin vaikkapa useamman asuinrakennuksen julkisivuremontti, jossa osaavan isännöitsijän panos on jo ihan pikkuisen merkittävämpi. Tässä kirjoituksessa avataan Iljan Isännöintikeskuksen projektinhallintapalkkion sisältöä – mistä projektinhallintapalkkio meillä muodostuu ja mitä se pitää sisällään? Lue alta.

Projektinhallintapalkkion sisältö

Projektinhallintapalkkioon sisältyy niin valmistelevat työt ennen projektin alkua, projektin aikaiset työt sekä myös projektin jälkeen tehtävät hallinnolliset ja kirjanpidolliset työt. Yli 15 000 euroa kustantavat hankkeet vaativat lisäksi verottajailmoitukset, jotka sisältyvät projektinhallintapalkkioomme.

Mitä töitä urakat ja projektit aiheuttavat?

Jokainen urakka on omanlaisensa, vaikka niissä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Avataan hieman, minkälaisia isännöinnin työtehtäviä isommat korjaushankkeet tai urakat voivat aiheuttaa.

  1. Ennen projektin tai urakan alkua

Ennen projektin tai urakan alkua on paljon valmistelevia töitä, jotka toimivat hyvänä perustana onnistuneelle projektille. Isännöitsijä yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa suunnittelijan hankkeelle, jonka tehtävänä on laatia urakoitsijoille tarjouspyyntöasiakirjat. Hyvä isännöitsijä huolehtii, että suunnitelmat ja tarjouskilpailu ovat taloyhtiön edun mukaisesti toteutettu. Isännöitsijä osallistuu tarjousten vertailuun ja tarjousten käsittelyyn sekä myös tarjous- ja sopimusneuvotteluihin, valvoen taloyhtiön etuja.

Taloushallinnon puolella valmistellaan urakalle budjetti, jonka toteutumista voidaan helposti kirjanpidon puolella seurata omana kustannuspaikkana / projektina. Ostolaskujen määrä urakan aikana lisääntyy ja ne kohdistetaan omille kustannuspaikoilleen. Hankkeen rahoitusta saattaa olla tarpeen suunnitella ja rahoitukseen mietitään, selvitetään ja esitetään taloyhtiön etua ajatellen parhaat vaihtoehdot.

  1. Projektin tai urakan aikana

Projektin aikana isännöitsijä pitää yhteyttä niin taloyhtiön hallitukseen, kuin myös urakoitsijaan. Asumiseen liittyvä viestintä ja tiedottaminen, kiireellinenkin tiedottaminen, lisääntyy asukkaiden suuntaan. Kokoukset ja työmaakäynnit sekä työmaakokoukset lisääntyvät urakasta riippuen jopa viikoittaiseksi tapahtumaksi. Taloushallinnon näkökulmasta hankkeen kirjanpito, varsinkin erillisellä rahoituksella tehtävä hanke, on järkevää eriyttää taloyhtiön normaalista kirjanpidosta. Kirjanpidollinen työ lisääntyy vääjäämättä.

  1. Projektin tai urakan jälkeen

Vaikka työ urakoitsijan puolesta olisi tehty ja asukkaat pääsevät takaisin kotiin elämään normaalia elämää, isännöitsijän ja taloushallinnon työt vielä jatkuvat. Hankkeen jälkeen taloushallinnolla on vielä iso rooli projektin saattamiseksi loppuun. Kirjanpitäjien kanssa varmistetaan, että laskut ovat kohdistettu oikein ja voidaan aloittaa taloudellisen loppuselvityksen tekeminen. Joskus osakkaat haluavat maksaa oman osuutensa pois aikaisemmin ja kerralla. Taloushallinto huolehtii selvitykset pankkiin ja hoitaa laskutuksen sekä vastikkeiden oikeellisuuden.

Tilinpäätöstä varten urakasta on järkevää laatia lisälaskelma hankkeen toteutuneista tuotoista ja kuluista (nk. hankejälkilaskelma).

Isännöitsijä käsittelee ja hoitaa mahdolliset reklamaatiot, jotka pitää ilmoittaa urakoitsijalle.

Taloyhtiön edun mukaisesti, isännöitsijä huolehtii vakuutusturvan oikeellisuudesta. Monesti urakan jälkeen on taloyhtiöön tai kiinteistöön neuvoteltavissa edullisempi vakuutus. Esimerkiksi viemäriputkien pinnoitus / sukitus katsotaan usein uutta vastaavaksi viemäriksi, mikä osaltaan pienentää vakuutusmaksuja.

Projektinhallintapalkkion hinnoittelu

Hinnoitteluun vaikuttaa hyvin suuresti hankkeen koko sekä luonne. Pienet korjaushankkeet eivät vaadi suuria ponnisteluja, kun taas suuret korjaushankkeet ovat hyvin vaativia. Isännöitsijän ja taloushallinnon tarve on hyvin projektikohtainen ja siksi esimerkiksi kiinteä prosenttiosuus ei ole mitenkään järkevä hinnoittelu kummallekaan osapuolelle. Me tutustumme aina tulevaan projektiin ennakkoon sekä kokemuksemme turvin osaamme hyvin sanoa, minkälaista sitoutumista mikäkin projekti tarvitsee. Tällöin projektinhallintapalkkio on aina linjassaan oikeaan työhön nähden ja on reilu hinnoittelu molemmille osapuolille.


Muista siis tutustua tarkkaan, mitä projektin valvonta omalla isännöitsijälläsi kustantaa ja ennen kaikkea, mitä siihen sisältyy. Me haluamme omalla toiminnallamme viedä isännöintiä kohti avoimempaa ja palvelevaa suuntaa.